آرشیو موضوعات ‘قیمت موتور بارزانته’

قیمت موتور بارزانته

کرکره برقی :قیمت موتور بارزانته

 کرکره برقی با موتور ساید بدون UPS بارزانته ( ۲۲۰V AC ) :
موتور ساید ۳۰۰ بارزانته دارای گشتاور ۱۶۸ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۶/۵ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد .
موتور ساید ۶۰۰ بارزانته دارای گشتاور ۴۱۲ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۶۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۶/۵ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد .
موتور ساید ۸۰۰ بارزانته دارای گشتاور ۶۴۷ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۸۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۹ متر با حداکثر سرعت ۶/۵ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۶۰ میلیمتر می باشد .
 
کرکره برقی با موتور ساید UPS دار بارزانته ( ۲۴V DC ) :
موتور ساید ۱۵۰ UPS دار بارزانته دارای گشتاور – نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۱۵۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۱۰ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور – میلیمتر می باشد .
موتور ساید ۳۰۰ UPS دار بارزانته دارای گشتاور ۱۸۷ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۶/۱ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد .
موتور ساید ۵۰۰ UPS دار بارزانته دارای گشتاور ۳۴۳ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۶ متر با حداکثر سرعت ۶/۳ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۱۰ میلیمتر می باشد.
موتور ساید ۷۵۰ UPS دار بارزانته دارای گشتاور ۶۰۶ نیوتن/متر است و توانایی لیفت حداکثر یک کرکره برقی به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارتفاع ۹ متر با حداکثر سرعت ۶ دور بر دقیقه را دارا می باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز برای این موتور ۱۳۰ میلیمتر می باشد . قیمت موتور بارزانته

قیمت موتور کرکره برقی (موتورهای اسمارت تا ۱۴۰ نیوتن)
تیوبلار اسمارت ۳۰ نیوتن     ۱۱۳۰۰۰
تیوبلار اسمارت ۵۰ نیوتن    ۱۲۰۰۰۰
تیوبلار اسمارت ۶۰ نیوتن    ۱۲۴۰۰۰
تیوبلار اسمارت ۸۰ نیوتن    ۱۶۳۰۰۰
تیوبلار اسمارت ۱۰۰ نیوتن    ۱۶۸۰۰۰
تیوبلار اسمارت ۱۲۰ نیوتن    ۱۷۴۰۰۰
تیوبلار اسمارت ۱۴۰ نیوتن    ۱۸۱۰۰۰

قیمت موتور تیوبلار بارزانته ایتالیا (Barzante) تا ۱۴۰ نیوتن
تیوبلار بارزانته ۳۰ نیوتن    ۱۲۸۰۰۰
یوبلار بارزانته ۵۰ نیوتن    ۱۳۲۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۶۰ نیوتن    ۱۳۶۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۸۰ نیوتن    ۱۹۳۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۱۰۰ نیوتن    ۱۹۷۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۱۲۰ نیوتن    ۲۰۱۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۱۴۰ نیوتن    ۲۰۹۰۰۰
بارزانته ۱۴۰ کیلو پر سرعت    ۸۶۸۰۰۰

موتورهای سنترال (MC)
سنترال ۱۶۰ کیلو (بارزانته)    ۲۶۷۰۰۰
سنترال ۱۸۰ کیلو (بارزانته)     ۲۸۴۰۰۰
سنترال ۴۲۰ کیلو (بارزانته)
۴۶۵۰۰۰
سنترال ۱۸۰ کیلو (اسمارت)
۲۵۷۰۰۰

موتورهای تیوبلار ۲۳۰ تا ۳۰۰ نیوتن (صنعتی)
تیوبلار بارزانته ۱۴۰ نیوتن (صنعتی)    ۳۶۳۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۱۸۰ نیوتن (صنعتی)    ۳۶۷۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۲۳۰ نیوتن (صنعتی)
۳۸۰۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۳۰۰ نیوتن (صنعتی)    ۴۱۱۰۰۰
تیوبلار بارزانته ۲۳۰ نیوتن (صنعتی)
۳۵۲۰۰۰

موتورهای ساید اسمارت
ساید اسمارت ۵۰۰ کیلو به همراه UPS    ۵۱۶۰۰۰
ساید اسمارت ۶۰۰ کیلو بدون UPS    ۳۴۲۰۰۰
ساید اسمارت ۶۰۰ کیلو بدون UPS – Economy
۳۴۳۰۰۰

موتورهای ساید لیفت توربو
ساید لیفت توربو ۳۰۰ کیلو به همراه UPS    ۴۱۱۰۰۰
ساید لیفت توربو ۳۰۰ کیلو بدون UPS    ۵۱۶۰۰۰
ساید لیفت توربو ۳۰۰ کیلو بدون UPS
۳۲۳۰۰۰
ساید لیفت توربو ۶۰۰ کیلو بدون UPS
۳۴۲۰۰۰

برای دریافت اطلاعات بیشتر، جهت استعلام قیمت و سفارش محصول مورد نظر خود از طریق قسمت تماس با ما اقدام نمایید.
کرکره برقی